Pierwsza linia leczenia zaawansowanego raka jajnika jako prewencja nawrotu. Miejsce bewacyzumabu w nowoczesnej terapii raka jajnika.

Leave a Comment