Prof. Marcin Wiecheć

Przewodniczący Sekcji USG PTGiP, Pracownia USG Zespołu Klinik Ginekologii i Położnictwa UJCM

Szczegóły