roboczy

  DANE UCZESTNIKA:

  Imię

  Nazwisko

  Specjalizacja

  Adres miejsca pracy

  Adres e-mail

  Telefon

  Nocleg

  Dieta

  Jaka - proszę wypełnić

  DANE REPREZENTANTA (Key Account Manager) Astrazeneca:

  Imię

  Nazwisko

  ZGODY(oznaczone * są wymagane do dokończenia procesu rejestracji):

  *Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia REGULAMINU wydarzenia.

  Wyrażam zgodę na kontakt marketingowy przez firmę AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 pod podany przeze mnie podczas rejestracji adres e-mail/numer telefonu. Zostałam poinformowan-y/-a, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

  *Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje podczas rejestracji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

   Proszę podac Imię i Nazwisko

   21 KWIETNIA (PIĄTEK)

   13:00 - 14:00

   LUNCH

    

   Sala Warsztatowa 1

   Sala Warsztatowa 2

   Sala Plenarna

   14:00 -15:00

    

   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „lower risk” prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Paweł Blecharz

   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „higher risk” dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz, dr n. med. Magdalena Sikorska

   Sesja Plenarna I Rola Diagnostyki w Nowoczesnej Onkologii Prowadzący: prof. Maciej Krzakowski (1 h 45 min) 1. Diagnostyka biomarkerów a nowe możliwości terapeutyczne z perspektywy klinicznej prof. Piotr Rutkowski 2. Rozwój diagnostyki molekularnej a zastosowanie w praktyce klinicznej prof. Bartosz Wasąg 3. Zastosowanie płynnej biopsji (ctDNA) w diagnostyce onkologicznej dr n. med. Andrzej Tysarowski 4. Praktyczne aspekty diagnostyki molekularnej – co klinicysta wiedzieć powinien dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna 5. Patomorfologia w dobie rozwoju diagnostyki molekularnej prof. Andrzej Marszałek DYSKUSJA

   15:00 -16:00

   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „lower risk” prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Paweł Blecharz

   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „higher risk” dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz, dr n. med. Magdalena Sikorska

   16:00 -17:00

    

    

    

   Warsztat Diagnostyka molekularna (45 min) Jak rozliczyć badania molekularne BRCA? dr n. med. Andrzej Tysarowski mgr Magdalena Sakowicz

   Sesja Plenarna II Nowotwory BRCA-zależne Prowadzący: prof. Radosław Mądry, prof. Tomasz Kubiatowski (1 h 45 min) 1. Perspektywa leczenia zaawansowanego raka jajnika przez pryzmat statusu BRCA i HRD prof. Radosław Mądry 2. Zastosowanie inhibitorów PARP w leczeniu mCRPC prof. Jakub Żołnierek 3. Leczenie celowane zaawansowanego gruczolakoraka trzustki prof. Tomasz Kubiatowski 4. Rodzina z mutacją w genie BRCA – perspektywa onkologa klinicznego dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska DYSKUSJA

   17:00 -18:00

    

    

   Stanowisko ekspertów dotyczące leczenia uzupełniającego ozymertynibem chorych na NDRP po radykalnej resekcji nowotworu prof. Maciej Krzakowski, prof. Tadeusz Orłowski, prof. Renata Langfort, prof. Bartosz Wasąg

    

   18:30 -20:00

    

    

    

    

    

   SESJA INAUGURACYJNA Postępy w onkologii klinicznej. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? prof. Maciej Krzakowski, prof. Radosław Mądry, prof. Barbara Radecka, prof. Tadeusz Orłowski AstraZeneca: Wiktor Janicki, Agata Włodarczyk, Bogna Buttler Gość Specjalny

   20:00

   KOLACJA

   22 KWIETNIA (SOBOTA)

   08:00-09:00

   ŚNIADANIE

    

   Sala Warsztatowa 1

   Sala Warsztatowa 2

   Sala Plenarna

   09:00-10:00

    

   Warsztat Rak gruczołu krokowego (45 min)
   Jak nowy program lekowy B.56 zmienia sposób leczenia pacjentów chorych na PrC?
   prof. Jakub Żołnierek,
   dr n. med. Iwona Skoneczna

   Warsztat Diagnostyka w raku gruczołu
   krokowego (45 min)
   Wyzwania diagnostyczne w raku prostaty
   prof. Andrzej Marszałek,
   prof. Bartosz Wasąg

   Sesja Plenarna III
   LUNG CANCER FORUM
   Moderatorzy: prof. Rodryg Ramlau, Prof. Jacek Fijuth (1 h 45 min)
   1. Nowy standard leczenia pacjentów z NDRP z mutacją
   w genie EGFR w stopniu IB-III po radykalnej resekcji guza
   dr n. med. Izabela Chmielewska
   2. Leczenie radykalne pacjentów w st. III. Perspektywa
   torakokochirurga i radioterapeuty
   prof. Tadeusz Orłowski i prof. Jacek Fijuth
   3. Oligoprogresja bez tajemnic
   dr n. med. Marta Olszyna-Serementa
   4. Immunoterapia w DRP. Od badania klinicznego do praktyki
   dr n. med. Maciej Bryl
   5. Leczenie DRP w świetle zapisów nowego Programu Lekowego B.6
   dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
   DYSKUSJA

   10:00-11:00

   Warsztat Rak gruczołu krokowego (45 min)
   Jak nowy program lekowy B.56 zmienia
   sposób leczenia pacjentów chorych na PrC?
   prof. Jakub Żołnierek,
   dr n. med. Iwona Skoneczna

   Warsztat Diagnostyka w raku gruczołu
   krokowego (45 min)
   Wyzwania diagnostyczne w raku prostaty
   prof. Andrzej Marszałek,
   prof. Bartosz Wasąg

   11:00-12:00

    

    Warsztat (45 min)
   Wyzwania i dylematy leczenia
   radykalnego NDRP
   prof. Jacek Fijuth,
   dr n. med. Mariusz Łochowski,
   dr n. med. Maja Lisik-Habib

   Warsztat (60 min)
   Leczenie adjuwantowe NDRP
   prof. Tadeusz Orłowski,
   prof. Renata Langfort,
   dr n. med. Mateusz Polaczek,
   prof. Rafał Krenke

   Sesja plenarna IV
   PARP FORUM
   Moderatorzy: prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Lubomir Bodnar,
   prof. Barbara Radecka (1 h 45 min)
   1. W jaki sposób leczenie początkowe warunkuje
   dobór terapii podtrzymującej?
   prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Paweł Blecharz
   2. 7 lat doświadczeń z iPARP w Polsce – czy wiemy więcej
   o profilu bezpieczeństwa?
   dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, dr n. med. Joanna Streb
   3. Jak skutecznie prowadzić diagnostykę molekularną
   w nowotworach BRCA-zależnych?
   dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna,
   dr n. med. Andrzej Tysarowski, prof. Rafał Tarkowski
   4. Jak rozmawiać z pacjentem obciążonym mutacją w genach BRCA?
   psychoonkolog dr Adrianna Sobol
   DYSKUSJA

   12:00-13:00

    

   Warsztat (45 min)
   Wyzwania i dylematy leczenia
   radykalnego NDRP
   prof. Jacek Fijuth,
   dr n. med. Mariusz Łochowski,
   dr n. med. Maja Lisik-Habib

   Warsztat (60 min)
   Leczenie adjuwantowe NDRP
   prof. Tadeusz Orłowski,
   prof. Renata Langfort,
   dr n. med. Mateusz Polaczek,
   prof. Rafał Krenke

   13:00-14:00

    

    

    

    

    

   Podsumowanie Konferencji
   prof. Maciej Krzakowski, prof. Paweł Blecharz,
   prof. Tomasz Kubiatowski

   14:00-15:00

   LUNCH