roboczy

SALA PLENARNA

 • Kiedy potrzebna jest współpraca onkologa z hematologiem.
  prof. Iwona Hus, Prof. Krzysztof Jamroziak, Dr Joanna Drozd-Sokołowska

 • Wnioski z raportu PKMP. Diagnostyka w raku płuca. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania.
  prof. Rafał Krenke, prof. Łukasz Szylberg, dr Andrzej Tysarowski, mgr Magdalena Sakowicz

 • Personalizacja leczenia inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych w NDRP.
  prof. Ewa Kalinka

 • Immunoterapia jako nowy standard leczenia pacjentów z RDŻ.
  prof. Lucjan Wyrwicz,
  dr Dawid Prószyński

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • SESJA PLENARNA I HER2low…where do we go? Ewolucja postępowania u chorych na raka piersi – debata ekspertów.
  Moderowanie: dr Katarzyna Pogoda prof. Barbara Radecka prof. Elżbieta Senkus-Konefka prof. Andrzej Marszałek prof. Michał Jarząb

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • SESJA PLENARNA II Co mnie najbardziej zaskoczyło w onkologii w ostatnich latach?
  Przewodniczący: prof. Barbara Radecka prof. Jakub Żołnierek prof. Dariusz Kowalski prof. Paweł Blecharz

 • Przerwa kawowa

 • INAUGURACJA KONFERENCJI – Wiktor Janicki
  Przywitanie i Moderacja Prof. Dariusz M. Kowalski
  Sesja inauguracyjna
  W pogoni za OS Jak definiować i interpretować mierniki skuteczności leczenia?
  prof. Radosław Mądry, prof. Jakub Żołnierek, prof. Barbara Radecka, prof. Adam Płużański, prof. Jacek Fijuth, prof. Krzysztof Giannopoulos, prof. Tomasz Kubiatowski.

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA I

 • Nowe terapie, nowe wyzwania: jak w pełni wykorzystać potencjał programu lekowego B.9.FM na przykładzie HER2+ i BRCA-zależnego raka piersi?
  dr Katarzyna Pogoda, dr Małgorzata Pieniążek

 • Jak czytać wyniki NGS – co onkolog wiedzieć powinien.
  dr Małgorzata Stawicka-Niełacna

 • Nowe terapie, nowe wyzwania: jak w pełni wykorzystać potencjał programu lekowego B.9.FM na przykładzie HER2+ i BRCA-zależnego raka piersi?
  dr Katarzyna Pogoda, dr Małgorzata Pieniążek

 • Nowe terapie, nowe wyzwania: jak w pełni wykorzystać potencjał programu lekowego B.9.FM na przykładzie HER2+ i BRCA-zależnego raka piersi?
  dr Katarzyna Pogoda, dr Małgorzata Pieniążek

 • HRD – rok doświadczeń.
  Sonia Konicz

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Diagnostyka onkogenetyczna – czy to się da rozliczyć? dr Michał Chrobot, prof. Artur Kowalik

 • Rak płuca w stopniu III okiem torakochirurga, radioterapeuty i onkologa w oparciu o przypadki kliniczne.
  dr Magdalena Knetki-Wróblewska, dr Łukasz Kuncman, prof. Tomasz Marjański

 • Rak płuca w stopniu III okiem torakochirurga, radioterapeuty i onkologa w oparciu o przypadki kliniczne.
  dr Magdalena Knetki-Wróblewska, dr Łukasz Kuncman, prof. Tomasz Marjański

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA II

 • HER2low: odrębny podtyp raka piersi? Zmiana paradygmatu leczenia mBC w świetle nowych danych klinicznych.
  dr Daria Świniuch, dr Joanna Kufel-Grabowska

 • Durwalumab w leczeniu chorych na NDRP i DRP w perspektywie kilkuletniej obserwacji – doświadczenia polskich ośrodków.
  Prelegenci: dr Anieszka Gwóźdź-Cieślik, dr Agnieszka Wojskowicz, dr Szymon Borowiec. Prowadzący sesję: prof.Maciej Krzakowski, prof. Ewa Sierko

 • HER2low: odrębny podtyp raka piersi? Zmiana paradygmatu leczenia mBC w świetle nowych danych klinicznych.
  dr Daria Świniuch, dr Joanna Kufel-Grabowska

 • Durwalumab w leczeniu chorych na NDRP i DRP w perspektywie kilkuletniej obserwacji – doświadczenia polskich ośrodków.
  Prelegenci: dr Anieszka Gwóźdź-Cieślik, dr Agnieszka Wojskowicz, dr Szymon Borowiec. Prowadzący sesję: prof.Maciej Krzakowski, prof. Ewa Sierko

 • HER2low: odrębny podtyp raka piersi? Zmiana paradygmatu leczenia mBC w świetle nowych danych klinicznych.
  dr Daria Świniuch, dr Joanna Kufel-Grabowska

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA III

 • Diagnostyka onkogenetyczna – czy to się da rozliczyć?
  dr Michał Chrobot, prof. Artur Kowalik

 • Rak trzustki: Wyzwania diagnostyczne w programie lekowym.
  dr Leszek Kraj

 • Diagnostyka onkogenetyczna – czy to się da rozliczyć?
  dr Michał Chrobot, prof. Artur Kowalik

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Męska gra – diagnostyka i leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z mutacją BRCA.
  prof. Bartosz Wasąg, dr Ewa Chmielowska

 • Męska gra – diagnostyka i leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z mutacją BRCA.
  prof. Bartosz Wasąg, dr Ewa Chmielowska

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA IV

 • Zabieg cytoredukcyjny a skutecznośc leczenia podtrzymującego.
  prof. Paweł Blecharz, dr Joanna Streb

 • Biopsja płynna (ctDNA) w raku płuca – czy już wszystko o niej wiemy?
  dr Katarzyna Seliga

 • Zabieg cytoredukcyjny a skutecznośc leczenia podtrzymującego.
  prof. Paweł Blecharz, dr Joanna Streb

 • Biopsja płynna (ctDNA) w raku płuca – czy już wszystko o niej wiemy?
  dr Katarzyna Seliga

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA V

 • Diagnostyka BRCA w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Praktyczne doświadczenia ośrodków.
  dr Aleksandra Łacko, dr Małgorzata Stawicka-Niełacna, dr Aleksandra Konieczna

 • Czy obecnie mamy erę leczenia celowanego w CLL.
  prof. Krzysztof Giannopoulos,
  dr Ewa Mróz-Życińska, prof. Justyna Rybka,

 • Diagnostyka BRCA w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Praktyczne doświadczenia ośrodków.
  dr Aleksandra Łacko, dr Małgorzata Stawicka-Niełacna, dr Aleksandra Konieczna

 • Diagnostyka BRCA w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Praktyczne doświadczenia ośrodków.
  dr Aleksandra Łacko, dr Małgorzata Stawicka-Niełacna, dr Aleksandra Konieczna

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Czy coś nas może jeszcze zaskoczyć w leczeniu pacjentów z mutacją EGFR? Nowe szlaki molekularne – przyszłość diagnostyki w raku płuca.
  prof. Paweł Krawczyk, prof. Kamila Wojas-Krawczyk

 • Czy coś nas może jeszcze zaskoczyć w leczeniu pacjentów z mutacją EGFR? Nowe szlaki molekularne – przyszłość diagnostyki w raku płuca.
  prof. Paweł Krawczyk, prof. Kamila Wojas-Krawczyk

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA VI

 • Przerzuty do OUN u pacjentów z mutacją EGFR – current approaches and future strategies.
  dr Magdalena Knetki-Wróblewska, dr Tomasz Jankowski, prof. Jacek Fijuth,

 • Przerzuty do OUN u pacjentów z mutacją EGFR – current approaches and future strategies.
  dr Magdalena Knetki-Wróblewska, dr Tomasz Jankowski, prof. Jacek Fijuth,

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zarządzanie leczeniem inhibitorami BTK u pacjenta z PBL.
  prof. Tadeusz Robak, dr Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, dr Jarosław Kępski

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Personalizacja leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
  prof. Iwona Hus, prof. Bartosz Puła, prof. Ewa Wąsik-Szczepanek
  dr Łukasz Szukalski

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA VII

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • LUNCH

 • Jak czytać wyniki NGS – co onkolog wiedzieć powinien.
  dr Małgorzata Stawicka-Niełacna

 • Kiedy i jak diagnostyka obrazowa wpływa na ścieżkę terapii chorej na zaawansowanego raka jajnika?
  prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

 • Kiedy i jak diagnostyka obrazowa wpływa na ścieżkę terapii chorej na zaawansowanego raka jajnika?
  prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

 • Przerwa kawowa

 • Kolacja

 • Gość Specjalny

SALA WARSZTATOWA VIII

 • Dlaczego badanie PAOLA-1 jest badaniem dobrze skonstruowanym?
  dr Anna Dańska- Bidzińska, dr Agnieszka Rychlik

 • Leczenie uzupełniające w NDRP od teorii do praktyki.
  prof. Dariusz Kowalski (prowadzący), prof. Cezary Piwkowski, prof. Renata Langfort, prof. Bartosz Wasąg, prof. Adam Płużański

 • Dlaczego badanie PAOLA-1 jest badaniem dobrze skonstruowanym?
  dr Anna Dańska- Bidzińska, dr Agnieszka Rychlik

 • Leczenie uzupełniające w NDRP od teorii do praktyki.
  prof. Dariusz Kowalski (prowadzący), prof. Cezary Piwkowski, prof. Renata Langfort, prof. Bartosz Wasąg, prof. Adam Płużański

 • Lunch

 • Sesja plenarna IV Uwarunkowania molekularne w raku płuca 1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg 2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko 3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk 4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek

 • HRD – rok doświadczeń.
  – Sonia Konicz

 • Zamknięcie konferencji prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

 • LUNCH

 • Pierwsza linia leczenia zaawansowanego raka jajnika jako prewencja nawrotu. Miejsce bewacyzumabu w nowoczesnej terapii raka jajnika.
  prof. Radosław Mądry,
  prof. Lubomir Bodnar

 • Pierwsza linia leczenia zaawansowanego raka jajnika jako prewencja nawrotu. Miejsce bewacyzumabu w nowoczesnej terapii raka jajnika.
  prof. Radosław Mądry,
  prof. Lubomir Bodnar

 • Przerwa kawowa

  DANE UCZESTNIKA:

  Imię

  Nazwisko

  Specjalizacja

  Adres miejsca pracy
  Miejsce pracy (nazwa placówki):
  Miejscowość (dotyczy miejsca pracy):
  Kod pocztowy (dotyczy miejsca pracy):
  Ulica (dotyczy miejsca pracy):

  Adres e-mail

  Telefon

  Nocleg

  Transport

  Dieta

  Jaka - proszę wypełnić

  DANE REPREZENTANTA (Key Account Manager) AstraZeneca:

  Imię

  Nazwisko

  ZGODY (oznaczone * są wymagane do dokończenia procesu rejestracji):

  *Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia REGULAMINU wydarzenia.

  Wyrażam zgodę na kontakt marketingowy przez firmę AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 pod podany przeze mnie podczas rejestracji adres e-mail/numer telefonu. Zostałam poinformowan-y/-a, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

  *Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje podczas rejestracji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

   Proszę podac Imię i Nazwisko

   21 KWIETNIA (PIĄTEK)
   13:00 - 14:00 LUNCH
     Sala Warsztatowa 1 Sala Warsztatowa 2 Sala Plenarna
   14:00 -15:00
    
   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „lower risk” prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Paweł Blecharz
   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „higher risk” dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz, dr n. med. Magdalena Sikorska
   Sesja Plenarna I Rola Diagnostyki w Nowoczesnej Onkologii Prowadzący: prof. Maciej Krzakowski (1 h 45 min) 1. Diagnostyka biomarkerów a nowe możliwości terapeutyczne z perspektywy klinicznej prof. Piotr Rutkowski 2. Rozwój diagnostyki molekularnej a zastosowanie w praktyce klinicznej prof. Bartosz Wasąg 3. Zastosowanie płynnej biopsji (ctDNA) w diagnostyce onkologicznej dr n. med. Andrzej Tysarowski 4. Praktyczne aspekty diagnostyki molekularnej – co klinicysta wiedzieć powinien dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna 5. Patomorfologia w dobie rozwoju diagnostyki molekularnej prof. Andrzej Marszałek DYSKUSJA
   15:00 -16:00
   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „lower risk” prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Paweł Blecharz
   Warsztat Rak jajnika (45 min) Leczenie pacjentek HGOC – wybór optymalnej terapii w podgrupie „higher risk” dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz, dr n. med. Magdalena Sikorska
   16:00 -17:00
    
    
    
   Warsztat Diagnostyka molekularna (45 min) Jak rozliczyć badania molekularne BRCA? dr n. med. Andrzej Tysarowski mgr Magdalena Sakowicz
   Sesja Plenarna II Nowotwory BRCA-zależne Prowadzący: prof. Radosław Mądry, prof. Tomasz Kubiatowski (1 h 45 min) 1. Perspektywa leczenia zaawansowanego raka jajnika przez pryzmat statusu BRCA i HRD prof. Radosław Mądry 2. Zastosowanie inhibitorów PARP w leczeniu mCRPC prof. Jakub Żołnierek 3. Leczenie celowane zaawansowanego gruczolakoraka trzustki prof. Tomasz Kubiatowski 4. Rodzina z mutacją w genie BRCA – perspektywa onkologa klinicznego dr n. med. Joanna Kufel-Grabowska DYSKUSJA
   17:00 -18:00
    
    
   Stanowisko ekspertów dotyczące leczenia uzupełniającego ozymertynibem chorych na NDRP po radykalnej resekcji nowotworu prof. Maciej Krzakowski, prof. Tadeusz Orłowski, prof. Renata Langfort, prof. Bartosz Wasąg
    
   18:30 -20:00
    
      
      
   SESJA INAUGURACYJNA Postępy w onkologii klinicznej. Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? prof. Maciej Krzakowski, prof. Radosław Mądry, prof. Barbara Radecka, prof. Tadeusz Orłowski AstraZeneca: Wiktor Janicki, Agata Włodarczyk, Bogna Buttler Gość Specjalny
   20:00 KOLACJA
   22 KWIETNIA (SOBOTA)
   08:00-09:00 ŚNIADANIE
     Sala Warsztatowa 1 Sala Warsztatowa 2 Sala Plenarna
   09:00-10:00
    
   Warsztat Rak gruczołu krokowego (45 min)
   Jak nowy program lekowy B.56 zmienia sposób leczenia pacjentów chorych na PrC?
   prof. Jakub Żołnierek,
   dr n. med. Iwona Skoneczna
   Warsztat Diagnostyka w raku gruczołu
   krokowego (45 min)
   Wyzwania diagnostyczne w raku prostaty
   prof. Andrzej Marszałek,
   prof. Bartosz Wasąg
   Sesja Plenarna III
   LUNG CANCER FORUM
   Moderatorzy: prof. Rodryg Ramlau, Prof. Jacek Fijuth (1 h 45 min)
   1. Nowy standard leczenia pacjentów z NDRP z mutacją
   w genie EGFR w stopniu IB-III po radykalnej resekcji guza
   dr n. med. Izabela Chmielewska
   2. Leczenie radykalne pacjentów w st. III. Perspektywa
   torakokochirurga i radioterapeuty
   prof. Tadeusz Orłowski i prof. Jacek Fijuth
   3. Oligoprogresja bez tajemnic
   dr n. med. Marta Olszyna-Serementa
   4. Immunoterapia w DRP. Od badania klinicznego do praktyki
   dr n. med. Maciej Bryl
   5. Leczenie DRP w świetle zapisów nowego Programu Lekowego B.6
   dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
   DYSKUSJA
   10:00-11:00
   Warsztat Rak gruczołu krokowego (45 min)
   Jak nowy program lekowy B.56 zmienia
   sposób leczenia pacjentów chorych na PrC?
   prof. Jakub Żołnierek,
   dr n. med. Iwona Skoneczna
   Warsztat Diagnostyka w raku gruczołu
   krokowego (45 min)
   Wyzwania diagnostyczne w raku prostaty
   prof. Andrzej Marszałek,
   prof. Bartosz Wasąg
   11:00-12:00
    
    Warsztat (45 min)
   Wyzwania i dylematy leczenia
   radykalnego NDRP
   prof. Jacek Fijuth,
   dr n. med. Mariusz Łochowski,
   dr n. med. Maja Lisik-Habib
   Warsztat (60 min)
   Leczenie adjuwantowe NDRP
   prof. Tadeusz Orłowski,
   prof. Renata Langfort,
   dr n. med. Mateusz Polaczek,
   prof. Rafał Krenke
   Sesja plenarna IV
   PARP FORUM
   Moderatorzy: prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Lubomir Bodnar,
   prof. Barbara Radecka (1 h 45 min)
   1. W jaki sposób leczenie początkowe warunkuje
   dobór terapii podtrzymującej?
   prof. Anita Chudecka-Głaz, prof. Paweł Blecharz
   2. 7 lat doświadczeń z iPARP w Polsce – czy wiemy więcej
   o profilu bezpieczeństwa?
   dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, dr n. med. Joanna Streb
   3. Jak skutecznie prowadzić diagnostykę molekularną
   w nowotworach BRCA-zależnych?
   dr n. med. Małgorzata Stawicka-Niełacna,
   dr n. med. Andrzej Tysarowski, prof. Rafał Tarkowski
   4. Jak rozmawiać z pacjentem obciążonym mutacją w genach BRCA?
   psychoonkolog dr Adrianna Sobol
   DYSKUSJA
   12:00-13:00
    
   Warsztat (45 min)
   Wyzwania i dylematy leczenia
   radykalnego NDRP
   prof. Jacek Fijuth,
   dr n. med. Mariusz Łochowski,
   dr n. med. Maja Lisik-Habib
   Warsztat (60 min)
   Leczenie adjuwantowe NDRP
   prof. Tadeusz Orłowski,
   prof. Renata Langfort,
   dr n. med. Mateusz Polaczek,
   prof. Rafał Krenke
   13:00-14:00
    
      
       Podsumowanie Konferencji
   prof. Maciej Krzakowski, prof. Paweł Blecharz,
   prof. Tomasz Kubiatowski
   14:00-15:00 LUNCH