Speakers

Dr Małgorzata Swornik
Komitet Organizacyjny
Dr Ewa Posadzka
Dr Andrzej Zmaczyński
Dr n. med. Joanna Figuła
Wykładowca
Dr n. med. Tomasz Bereza
Wykładowca
Dr Olga Kacalska-Janssen
Dr Agnieszka Rajtar-Ciosek
dr n. med. Wojciech Kolawa
Komitet naukowy
Prof. Robert Jach