Informacje organizacyjne
TERMIN

18-20 kwietnia 2024 Część merytoryczna w dniach 19-20.04.2024

Miejsce

Focus Hotel Premium Warszawa ul. Suwak 15, Warszawa

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna. Warsztaty, wykłady, dyskusje.

REJESTRACJA

Klikając REJESTRACJA w menu lub poprzez kontakt z Key Account Managerem firmy AstraZeneca

Program naukowy

19 KWIETNIA 2024 (PIĄTEK)

SALA PLENARNA • Wnioski z raportu PKMP. Diagnostyka w raku płuca. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania.
  prof. Rafał Krenke,
  prof. Łukasz Szylberg,
  dr Andrzej Tysarowski,
  mgr Magdalena Sakowicz • Lunch

SALA WARSZTATOWA I • Nowe terapie, nowe wyzwania: jak w pełni wykorzystać potencjał programu lekowego B.9.FM na przykładzie HER2+ i BRCA-zależnego raka piersi?
  dr Katarzyna Pogoda,
  dr Małgorzata Pieniążek • Nowe terapie, nowe wyzwania: jak w pełni wykorzystać potencjał programu lekowego B.9.FM na przykładzie HER2+ i BRCA-zależnego raka piersi?
  dr Katarzyna Pogoda,
  dr Małgorzata Pieniążek • Nowe terapie, nowe wyzwania: jak w pełni wykorzystać potencjał programu lekowego B.9.FM na przykładzie HER2+ i BRCA-zależnego raka piersi?
  dr Katarzyna Pogoda,
  dr Małgorzata Pieniążek • Lunch

SALA WARSZTATOWA II • HER2low: odrębny podtyp raka piersi? Zmiana paradygmatu leczenia mBC w świetle nowych danych klinicznych.
  dr Daria Świniuch,
  dr Joanna Kufel-Grabowska • HER2low: odrębny podtyp raka piersi? Zmiana paradygmatu leczenia mBC w świetle nowych danych klinicznych.
  dr Daria Świniuch,
  dr Joanna Kufel-Grabowska • HER2low: odrębny podtyp raka piersi? Zmiana paradygmatu leczenia mBC w świetle nowych danych klinicznych.

  dr Daria Świniuch,
  dr Joanna Kufel-Grabowska • Lunch

SALA WARSZTATOWA IV • Biopsja płynna (ctDNA) w raku płuca – czy już wszystko o niej wiemy?
  dr Katarzyna Seliga • Biopsja płynna (ctDNA) w raku płuca – czy już wszystko o niej wiemy?
  dr Katarzyna Seliga • Lunch

SALA WARSZTATOWA V • Diagnostyka BRCA w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Praktyczne doświadczenia ośrodków.
  dr Aleksandra Łacko,
  dr Małgorzata
  Stawicka-Niełacna,
  dr Aleksandra Konieczna • Diagnostyka BRCA w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Praktyczne doświadczenia ośrodków.
  dr Aleksandra Łacko,
  dr Małgorzata
  Stawicka-Niełacna,
  dr Aleksandra Konieczna • Diagnostyka BRCA w raku piersi: kiedy, jak i u kogo? Praktyczne doświadczenia ośrodków.
  dr Aleksandra Łacko,
  dr Małgorzata
  Stawicka-Niełacna,
  dr Aleksandra Konieczna • Lunch

SALA WARSZTATOWA VIII • Leczenie uzupełniające w NDRP od teorii do praktyki.
  prof. Dariusz Kowalski
  (prowadzący),
  prof. Cezary Piwkowski,
  prof. Renata Langfort,
  prof. Bartosz Wasąg,
  prof. Adam Płużański • Leczenie uzupełniające w NDRP od teorii do praktyki.
  prof. Dariusz Kowalski
  (prowadzący),
  prof. Cezary Piwkowski,
  prof. Renata Langfort,
  prof. Bartosz Wasąg,
  prof. Adam Płużański • Lunch

SALA PLENARNA • SESJA PLENARNA I
  HER2low…where do we go?
  Ewolucja postępowania u chorych na raka piersi – debata ekspertów.


  Moderowanie: dr Katarzyna Pogoda
  prof. Barbara Radecka
  prof. Elżbieta
  Senkus-Konefka
  prof. Andrzej
  Marszałek
  prof. Michał Jarząb • SESJA PLENARNA II
  Co mnie najbardziej zaskoczyło w onkologii w ostatnich latach?


  Przewodniczący: prof. Barbara Radecka
  prof. Jakub Żołnierek
  prof. Dariusz Kowalski
  prof. Paweł Blecharz • Przerwa kawowa

SALA WARSZTATOWA I • Diagnostyka onkogenetyczna – czy to się da rozliczyć? dr Michał Chrobot, prof. Artur Kowalik • Rak płuca w stopniu III okiem torakochirurga, radioterapeuty i onkologa w oparciu o przypadki kliniczne.
  dr Magdalena
  Knetki-Wróblewska,
  dr Łukasz Kuncman,
  prof. Tomasz
  Marjański • Rak płuca w stopniu III okiem torakochirurga, radioterapeuty i onkologa w oparciu o przypadki kliniczne.
  dr Magdalena
  Knetki-Wróblewska,
  dr Łukasz Kuncman,
  prof. Tomasz
  Marjański • Przerwa kawowa

SALA WARSZTATOWA III • Męska gra – diagnostyka i leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z mutacją BRCA.
  prof. Bartosz Wasąg,
  dr Ewa Chmielowska • Męska gra – diagnostyka i leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z mutacją BRCA.
  prof. Bartosz Wasąg,
  dr Ewa Chmielowska • Przerwa kawowa

SALA WARSZTATOWA V • Czy coś nas może jeszcze zaskoczyć w leczeniu pacjentów z mutacją EGFR? Nowe szlaki molekularne – przyszłość diagnostyki w raku płuca.
  prof. Paweł Krawczyk,
  prof. Kamila
  Wojas-Krawczyk • Czy coś nas może jeszcze zaskoczyć w leczeniu pacjentów z mutacją EGFR? Nowe szlaki molekularne – przyszłość diagnostyki w raku płuca.
  prof. Paweł Krawczyk,
  prof. Kamila
  Wojas-Krawczyk • Przerwa kawowa

SALA WARSZTATOWA VI • Zarządzanie leczeniem inhibitorami BTK u pacjenta z PBL.
  prof. Tadeusz Robak,
  dr Elżbieta Iskierka-Jażdżewska,
  dr Jarosław Kępski • Personalizacja leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.
  prof. Iwona Hus,
  prof. Bartosz Puła, prof. Ewa Wąsik-Szczepanek
  dr Łukasz Szukalski • Przerwa kawowa

SALA WARSZTATOWA VII • Jak czytać wyniki NGS – co onkolog wiedzieć powinien.
  dr Małgorzata
  Stawicka-Niełacna • Kiedy i jak diagnostyka obrazowa wpływa na ścieżkę terapii chorej na zaawansowanego raka jajnika?
  prof. Anita
  Chudecka-Głaz,
  prof. Dagmara
  Klasa-Mazurkiewicz • Kiedy i jak diagnostyka obrazowa wpływa na ścieżkę terapii chorej na zaawansowanego raka jajnika?
  prof. Anita
  Chudecka-Głaz,
  prof. Dagmara
  Klasa-Mazurkiewicz • Przerwa kawowa

SALA WARSZTATOWA VIII • HRD – rok doświadczeń.
  – Sonia Konicz • Pierwsza linia leczenia zaawansowanego raka jajnika jako prewencja nawrotu. Miejsce bewacyzumabu w nowoczesnej terapii raka jajnika.
  prof. Radosław Mądry,
  prof. Lubomir Bodnar • Pierwsza linia leczenia zaawansowanego raka jajnika jako prewencja nawrotu. Miejsce bewacyzumabu w nowoczesnej terapii raka jajnika.
  prof. Radosław Mądry,
  prof. Lubomir Bodnar • Przerwa kawowa

SALA PLENARNA • INAUGURACJA KONFERENCJI – Wiktor Janicki

  Przywitanie i Moderacja Prof. Dariusz M. Kowalski

  Sesja inauguracyjna

  W pogoni za OS Jak definiować i interpretować mierniki skuteczności leczenia?

  prof. Radosław Mądry,
  prof. Jakub Żołnierek,
  prof. Barbara Radecka,
  prof. Adam Płużański,
  prof. Jacek Fijuth,
  prof. Krzysztof Giannopoulos,
  prof. Tomasz Kubiatowski. • Kolacja • Gość Specjalny

20 KWIETNIA 2024 (SOBOTA)

SALA PLENARNA • Kiedy potrzebna jest współpraca onkologa z hematologiem.
  prof. Iwona Hus, Prof. Krzysztof Jamroziak, Dr Joanna Drozd-Sokołowska • Personalizacja leczenia inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych w NDRP.

  prof. Ewa Kalinka • Immunoterapia jako nowy standard leczenia pacjentów z RDŻ.

  prof. Lucjan Wyrwicz,
  dr Dawid Prószyński • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA I • Jak czytać wyniki NGS – co onkolog wiedzieć powinien.
  dr Małgorzata
  Stawicka-Niełacna • HRD – rok doświadczeń.
  Sonia Konicz • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA II • Durwalumab w leczeniu chorych na NDRP i DRP w perspektywie kilkuletniej obserwacji – doświadczenia polskich ośrodków.
  Prelegenci: dr Anieszka
  Gwóźdź-Cieślik,
  dr Agnieszka Wojskowicz,
  dr Szymon Borowiec.
  Prowadzący sesję:
  prof.Maciej Krzakowski,
  prof. Ewa Sierko • Durwalumab w leczeniu chorych na NDRP i DRP w perspektywie kilkuletniej obserwacji – doświadczenia polskich ośrodków.
  Prelegenci: dr Anieszka
  Gwóźdź-Cieślik,
  dr Agnieszka Wojskowicz,
  dr Szymon Borowiec.
  Prowadzący sesję:
  prof.Maciej Krzakowski,
  prof. Ewa Sierko • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA III • Diagnostyka onkogenetyczna – czy to się da rozliczyć?
  dr Michał Chrobot,
  prof. Artur Kowalik • Rak trzustki: Wyzwania diagnostyczne w programie lekowym.
  dr Leszek Kraj • Diagnostyka onkogenetyczna – czy to się da rozliczyć?
  dr Michał Chrobot,
  prof. Artur Kowalik • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA IV • Zabieg cytoredukcyjny a skutecznośc leczenia podtrzymującego.
  prof. Paweł Blecharz,
  dr Joanna Streb • Zabieg cytoredukcyjny a skutecznośc leczenia podtrzymującego.
  prof. Paweł Blecharz,
  dr Joanna Streb • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA V • Czy obecnie mamy erę leczenia celowanego w CLL.
  prof. Krzysztof Giannopoulos,
  dr Ewa Mróz-Życińska, prof. Justyna Rybka, • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA VI • Przerzuty do OUN u pacjentów z mutacją EGFR – current approaches and future strategies.

  dr Magdalena Knetki-Wróblewska,
  dr Tomasz Jankowski,
  prof. Jacek Fijuth, • Przerzuty do OUN u pacjentów z mutacją EGFR – current approaches and future strategies.

  dr Magdalena Knetki-Wróblewska,
  dr Tomasz Jankowski,
  prof. Jacek Fijuth, • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH • LUNCH

SALA WARSZTATOWA VIII • Dlaczego badanie PAOLA-1 jest badaniem dobrze skonstruowanym?
  dr Anna Dańska-
  Bidzińska,
  dr Agnieszka Rychlik • Dlaczego badanie PAOLA-1 jest badaniem dobrze skonstruowanym?
  dr Anna Dańska-
  Bidzińska,
  dr Agnieszka Rychlik • Sesja plenarna IV
  Uwarunkowania molekularne w raku płuca
  1. Rzadkie zaburzenia – rola sekwencjonowania następnej generacji – prof. Bartosz Wasąg
  2. Monitorowanie korzyści terapeutycznych i wykrywanie progresji choroby– prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
  3. Znaczenie mechanizmów oporności – prof. Paweł Krawczyk
  4. Dyskusja– prof. Maciej Krzakowski, prof. Andrzej Marszałek • Zamknięcie konferencji
  prof. Maciej Krzakowski, prof. Joanna Chorostowska-Wynimko • LUNCH

Rejestracja

  DANE UCZESTNIKA:

  Imię

  Nazwisko

  Specjalizacja

  Adres miejsca pracy
  Miejsce pracy (nazwa placówki):
  Miejscowość (dotyczy miejsca pracy):
  Kod pocztowy (dotyczy miejsca pracy):
  Ulica (dotyczy miejsca pracy):

  Adres e-mail

  Telefon

  Nocleg

  Transport

  Dieta

  Jaka - proszę wypełnić

  DANE REPREZENTANTA (Key Account Manager) AstraZeneca:

  Imię

  Nazwisko

  ZGODY (oznaczone * są wymagane do dokończenia procesu rejestracji):

  *Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia REGULAMINU wydarzenia.

  Wyrażam zgodę na kontakt marketingowy przez firmę AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 pod podany przeze mnie podczas rejestracji adres e-mail/numer telefonu. Zostałam poinformowan-y/-a, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

  *Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje podczas rejestracji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alfakonferencje sp. z o.o. na potrzeby organizacji w konferencji : AZCO-Kongres Onkologiczny AstraZeneca, która odbędzie się w dniach 18-20 kwietnia 2024 roku,  w zakresie niezbędnym do jego organizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej – w zakresie organizowanych przez Alfakonferencje sp. z o.o. konferencji, szkoleń, webinariów i wydarzeń szkoleniowo-naukowych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 1030 z poźn. zm.).

  Do konferencji pozostało...
  • Dni
  • Godzin
  • Minut
  • Sekund
  Kontakt

  Alfakonferencje sp. z o.o.

  PL-17336

  AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

  ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa