Informacje organizacyjne
TERMIN

21-22 kwietnia 2023

Miejsce

DoubleTree by Hilton, Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

FORMUŁA

Konferencja stacjonarna. Warsztaty, wykłady, dyskusje.

REJESTRACJA

Dokonaj osobiście klikając REJESTRACJA w panelu górnym na stronie internetowej lub poprzez kontakt z Key Account Managerem firmy AstraZeneca.

Program naukowy - Dzień I
21.04.2023
SALA PLENARNA
SALA WARSZTATOWA 1
SALA WARSZTATOWA 2
Program naukowy - Dzień II
22.04.2023
SALA PLENARNA
SALA WARSZTATOWA 1
SALA WARSZTATOWA 2
SALA WARSZTATOWA 3 - Sequoia
Rejestracja

  DANE UCZESTNIKA:

  Imię

  Nazwisko

  Specjalizacja

  Adres miejsca pracy

  Adres e-mail

  Telefon

  Nocleg

  Dieta

  Jaka - proszę wypełnić

  DANE REPREZENTANTA (Key Account Manager) Astrazeneca:

  Imię

  Nazwisko

  ZGODY(oznaczone * są wymagane do dokończenia procesu rejestracji):

  *Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia REGULAMINU wydarzenia.

  Wyrażam zgodę na kontakt marketingowy przez firmę AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 pod podany przeze mnie podczas rejestracji adres e-mail/numer telefonu. Zostałam poinformowan-y/-a, że w każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

  *Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje podczas rejestracji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną.

  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Alfakonferencje s.c. na potrzeby organizacji w konferencji : AZCO-Kongres Onkologiczny AstraZeneca, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2023 roku,  w zakresie niezbędnym do jego organizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej – w zakresie organizowanych przez Alfakonferencje s.c. konferencji, szkoleń, webinariów i wydarzeń szkoleniowo-naukowych – za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r poz. 1030 z poźn. zm.).

  Do konferencji pozostało...
  • Dni
  • Godzin
  • Minut
  • Sekund
  Kontakt

  Alfakonferencje S.C.

  ONCO/23/03/59_adv.

  AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.

  ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa